تغيير تعرفه پيامکهاي انبوه تبليغاتي و تعاملي

پیرو ابلاغیه شرکت ارتباطات سیار از تاریخ ۱ دی ماه ۱۳۹۳ مبنی بر حذف تخفیفات پلکانی فروش پیامک انبوه و تعاملی افزایش بهای هر پیامک ۳۰ درصد برای هر پیامک میباشد.شایان ذکر است از تاریخ اعلام شده شرایط جدید برای حرید پیامک ها و نیز تغییر تعرفه در اعتبار وجود پیامکها اعمال می گردد .