Blog page

 

ابلاغیه همراه اول

 

به موجب بند «ز» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۹۴ از تاریخ ۹۴٫۱٫۱ مبلغ ۱۰ ریال به ازاء هر پیامک جهت واریز به حساب خزانه کشور وصول خواهد شد.